นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา


กิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมสะอาดกาย  สะอาดใจ  สะอาดที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีความอดทน

    

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

แข่งขันทักษะวิชาการ ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีเกษ

วันที่ 3 มกราคม 2566

#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

วันที่ 6 กันยายน 2565