นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

ประกาศ

นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ ช่วยครอบครัวได้ อย่ารอเรียนจบค่อยคิดสร้างงาน

นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ ช่วยครอบครัวได้ อย่ารอเรียนจบค่อยคิดสร้างงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ ช่วยครอบครัวได้ อย่ารอเรียนจบค่อยคิดสร้างงาน

นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ ช่วยครอบครัวได้ อย่ารอเรียนจบค่อยคิดสร้างงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

มงคล แปลว่า เครื่องมือ, สิ่ง, หลักปฏิบัติ

มงคล แปลว่า เครื่องมือ, สิ่ง, หลักปฏิบัติ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

​มงคลคืออะไร ความเป็นสิริมงคลของชีวิตเกิดจากอะไร เบอร์มงคล ซิมมือถือเสริมดวงราศี เป็นมงคลจริงหรือ?

​มงคลคืออะไร ความเป็นสิริมงคลของชีวิตเกิดจากอะไร เบอร์มงคล ซิมมือถือเสริมดวงราศี เป็นมงคลจริงหรือ?

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1