นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา


#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#สามารถสอนตามวิทยาลัยและโรงเรียนสาขาได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย

โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

#ครูสาขาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

#โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

#เอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

#เอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

#เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

#เอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

#โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัคร

#ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

#ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง

#วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

#ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/soengsang/index.php

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสมัครได้ตามช่องทางติดต่อของวิทยาลัย

#facebook ,#เว็บไซด์ หรือ มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

แบบฟอร์มสมัครครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfo1EkTld5.../viewform...

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ตลาดนัดอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ตลาดนัดอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566