นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา


#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#สามารถสอนตามวิทยาลัยและโรงเรียนสาขาได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย

โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

#ครูสาขาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

#ครูสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

#โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

#เอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

#เอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

#เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

#เอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

#โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัคร

#ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

#ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง

#วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

#ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/soengsang/index.php

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสมัครได้ตามช่องทางติดต่อของวิทยาลัย

#facebook ,#เว็บไซด์ หรือ มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

แบบฟอร์มสมัครครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfo1EkTld5.../viewform...

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

แข่งขันทักษะวิชาการ ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีเกษ

วันที่ 3 มกราคม 2566