นางสาวสาวิตรี ยาหอม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมสะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

แข่งขันทักษะวิชาการ ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีเกษ

วันที่ 3 มกราคม 2566

#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

วันที่ 6 กันยายน 2565

ทั้งหมด 3 รายการ
1 / 1